Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

 • Sklep misamocy.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy.
 • Administratorem danych osobowych jest Misa Mocy Ewa Ługowska (zwana dalej Sklepem)  z siedzibą w Śmiary-Kolonia nr 19, 08-113, NIP 8212327767, REGON 366817915.
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i obejmują: (i) imię i nazwisko; (ii) adres korespondencyjny; (iii) numer telefonu; (iv) adres email.
 • Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym na przekazanie niezbędnych danych osobowych podmiotowi realizującemu Warsztaty lub dostawę Towarów.
 • Klient jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe.
 • Klientowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Za dodatkową zgodą Klienta, Sklep jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • Klient jest uprawniony w każdym czasie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych lub wobec przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych.

§ 2.

 • Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 • Podczas wizyt na stronie Sklepu, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Mają one na celu zapewnienie optymalnej obsługi podczas wizyty na stronie Sklepu m.in. poprzez dostosowanie treści do Klienta preferencji oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
 • Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje Klienta.
 • Sklep posługuje się następującymi plikami cookies:

– odpowiedzialnymi za sesję użytkownika (np. logowanie),

– odpowiedzialnymi za funkcjonalności sklepu (np. dodawanie przedmiotu do koszyka),

– odpowiedzialnymi za wyświetlanie ponownie najlepiej dopasowanej treści

 • W razie wyłączenia plików cookies, może to wpłynąć na utrudnienia z korzystania ze strony Sklepu.

§ 3.

 • W razie pojawienia się na stronie Sklepów hiperłączy do innych stron internetowych, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za pobierane pliki przez Klienta.